Daily Archives: november 23, 2011

På äldre dar

Vi har fått en ny faktatidskrift – Knowledge.e, som är en  BBC-tidning, dvs översatt från engelska och anpassad till svensk publik. I denna finns en notis om religion. En ökad förväntad livslängd får folk i i-länder att vänta med att involvera sig i religion. En studie över religion i världen visar att människor, i länder […]
Read More »