Daily Archives: april 21, 2011

Kulturen är stark i Falköping

Kultur vad är det? Enligt Wikipedia kommer det från det latinska ordet cultura av cultus som betyder odling och som hör samman med ordet kult. Kultur kan betyda sedvänja, levnadssätt, religion och ritualer, sånt som förs från generation till generation. Det är ett ganska vidsträckt begrepp. I dag tänker vi kanske mer på musik, teater och konst. Att det konst […]
Read More »