Gratis släktforskning på nätet? Glöm det!

När jag tittar in på statistiken om vilka sökord som de som har tittat in på min blogg har använts, har jag sett att gratis släktforskning på nätet är ganska förekommande.

Men det där med att det ska vara gratis att släktforska är sedan länge borta, för den tiden är förbi. De gamla släktforskarna, de som forskade på arkiv och bibliotek är vana att tillgång till material som kan användas i släktforskningen ska vara gratis. Det är som uttrycket som myntades 35 år sedan av Milton Friedman There’s no such thing as a free lunch, översätt till Det finns inget som heter fri lunch. För det är alltid någon som måste betala notan, särskilt nu när det mesta digitaliseras.

Visst finns det en hel del gratis på nätet men aktörerna är få. Släktdata försöker göra så mycket som möjligt tillgängligt gratis på nätet. Men det är någon som måste läsa och skriva av och därmed betala för det med sin tid. Vill du ta dig den tiden och ge något tillbaka om du har fått hjälp genom deras register, tar Släktdata gärna emot.

Själv började jag forska i början av 1990-talet och då var det penna och papper som gällde. Släktforskningsprogrammen fanns bara i DOS-form och utskrifterna var begränsade. Digitaliseringen var i sin uppstart men sen har det gått fort med utvecklingen. När Internet kom blev det en explosion av möjligheter. Äntligen kunde man nå världen och arkiven utanför Sverige. För mig har den tekniska revolutionen inneburit nya möjligheter att söka information om släkten. Och framför allt när jag forskar om emigranter från Falbygden. Men det har även inneburit en hel del nya kostnader. Dator, programvaror och abonnemang.

Aktörer som vill göra släktforskningsmaterial tillgängligt på nätet, har också dykt upp. Här i Sverige är det främst Genline, som själva fick uppfinna den apparat som kopierade av kyrkoböckerna som fanns på microfish. En annan som har tillkommit senare är ArkivDigital, som istället fotograferar av originalböckerna. Sen inte att förglömma SVAR som även de tar ur de gamla microfisherna och gör tillgängliga på nätet. Alla dessa tre aktörer är konkurrenter, de överlever då de har olika tekniker och även lägger ut material som de andra inte har.

Sen kommer vi till kostnadsfrågan. Aktörerna här ovan vill naturligtvis tjäna pengar på vad de gör, de är ju företag och vilket företag vill inte ha ut sina kostnader och helst gå med vinst. För en del är detta ett rött skynke och menar att detta ska vara gratis för mig som medborgare att ha tillgång till kyrkoboksmaterial. Jovisst är det gratis, det är gratis för den som åker till arkivet som materialet finns. Men i dag är vi för bekväma för det. Resan kostar ju också pengar, så vilket är då billigare, att resa eller att betala för ett abonnemang?

Det finns ingen som vill jobba gratis utan att få tillbaka något. Själv har jag den principen om jag får hjälp/material av dig så får du hjälp eller material från mig. Jag söker regelbundet av på nätet efter material till min databas om Emigranter från Falbygden. När jag så hittar något tar jag kontakt och personen i andra ändan av e-posten får något tillbaka. Hittills har jag fått ihop ca 38 000 individer i basen och den växer hela tiden. På något sätt ska den tillgängliggöras men hur och när är inte satt, men inte gratis. För jag vill naturligtvis ha något tillbaka för all det slit och pengar som det krävs att göra en databas av det här formatet.

Inspiration hämtat från artikel Gratisfesten på webben är snart över av Martin Appel.