Daily Archives: augusti 26, 2009

GenealogyWise

GenealogyWise (förkortas GenWise) är ett nytt släktforsknings socialt nätverk som startades i mitten av juli. Redan i början var intresset stort och flera nya grupper bildades. Eftersom det är en amerikansk sida är språket nästan uteslutande engelska. Det fungerar som Facebook men här är det bara släktforskning som gäller. Själv fick jag en inbjudan av […]
Read More »