Monthly Archives: december 2007

Stödjande tips & råd

Som ni kanske har förstått vid det här laget är vad min blogg just nu handlar om. Att ge tips & råd i hur olika hjälpmedel/databaser som finns på nätet kan användas när det gäller emigrantforskning. Det är alltid kul att försöka själv så långt det går att få fatt på sina släktingar, detta gäller […]
Read More »

Namnändring

Att emigranten bytte namn var ganska vanligt, framför allt av efternamnet. Det kunde ske när som helst under resans gång. -dotter försvann i regel och byttes mot -son namn. Om en hel familj utvandrade med föräldrar och barn, byte allihop till samma efternamn som fadern hade. Så var det här med amerikaniseringen av namnen. Det […]
Read More »

Ellis Island

Ellis Island är som jag skrev i måndagsbloggen, en immigrationsstation. Passagerarlistor finns sökbara på nätet via hemsidan för The Statue of Liberty – Ellis Island Fundation, Inc. Ju längre stationen fanns desto noggrannare och fler uppgifter om varje immigrant skrevs upp. I början var det i stort sett att bara namn, ålder, ankomst på vilken […]
Read More »

Amerika = engelska

När forskningen ska ske i invandringslandet, då främst i USA gäller det att kunna engelska skapligt. Det är ytterst få som kan svenska i landet och det finns inga nämnvärda invandringsregister på svenska. Enda undantaget är avskrifter från svenska kyrkoböcker. Särskilt värt att nämna här är Kurt Andersson i Skara (ordförande i Skara Släktforskarförening 1983-2007) […]
Read More »

Ankomsthamnar

När man tänker på inresehamn för våra emigranter, tänker vi oftast på Ellis Island. Ellis Island är en liten ö som ligger vid hamninloppet alldeles intill Frihetsgudinnan. Var tills 1890 ett krutlager för armén. Det betyder att Ellis Island inte var stället som de första emigranterna anlände. Ellis Island togs i bruk 1892 var igång […]
Read More »