Daily Archives: december 20, 2007

1:a världskrigets draft

USA kom med i 1:a världskriget sent, inte förrän 1917 trädde de in i kriget. Som alltid när det är krig skulle alla krigföra män inställa sig till mönstring för att de skulle kunna bli uttagna som soldater. Så gjorde även de amerikanska männen under 1917 – 18. Dessa kort finns tillgängliga för sökning på Ancestry samt […]
Read More »