Daily Archives: december 19, 2007

Census

Census finns på Ancestry.com och är det material som jag hittills har använt mig mest av på den sidan. Census = folkräkning Folkräkningen i USA kallas för Census. Den gjordes/görs vart 10:år och finns tillgänglig sökbar med start 1790 till och med 1930 (även USA tillämpar 70 års gräns).  Tyvärr finns det ett glapp året 1890 eftersom […]
Read More »